Gouden ruimte

Muizen, Mechelen (BE)

Muizen heeft goud in handen! In opdracht van Stad Mechelen en Team Vlaams Bouwmeester werkte VOIDS aan de Ontwerpleidraad ‘Gouden Ruimte’ Muizen. Deze Ontwerpleidraad is een sturend en inspirerend document voor opgaven in de publieke ruimte in het dorp. Hiermee kan de transitie ingezet worden om de auto gedomineerde publieke ruimte stap voor stap te transformeren tot een fijne plek met meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten.

De Ontwerpleidraad stelt de ontwerpmethode voor waarbij mobiliteit niet langer maatgevend is, maar waar toegankelijkheid, veiligheid, beleving, gezondheid, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie en cultuurhistorie samen de publieke ruimte maken. Thematische bouwstenen geven invulling aan hoe ambities gerealiseerd kunnen worden. Een Kwaliteitsraamwerk voor de publieke ruimte geeft verduidelijking waar welke bouwsteen het een plek krijgt. Uitgewerkte straattypen laten zien wat het resultaat op korte en (middel)lange termijn is voor diverse plekken binnen het dorp. Zo wordt het mogelijk om ‘nu’ de juiste keuzes te maken zodat Muizen ‘straks’ aan de slag kan en een duidelijke stip op de horizon heeft voor ‘later’.

De Ontwerpleidraad is een praktische doorvertaling van Beleidsplan Ruimte van de Stad Mechelen en is opgesteld in het kader van het Leefbuurten Traject van Team Vlaams Bouwmeester. Om de kwaliteitssprong op lange termijn mogelijk te maken is VOIDS aangewezen als supervisor.

..... Read more

Locatie

Muizen, Mechelen

Type

Visie, openbare ruimte ontwerp en supervisie

Opdrachtgever

Vlaams Bouwmeester en Stad Mechelen

Jaar

2022-2023

In samenwerking met

OTO landscape architects en Endeavour