Gouden voegen

Muizen, Mechelen (BE)

Muizen is zich de afgelopen decennia steeds meer gaan richten op het naburige Mechelen. De toename op activiteiten elders hebben het gemeenschapsgevoel in Muizen met de jaren doen afnemen. Dit heeft zijn weerslag op het openbare leven in het dorp. Muizen is wat ingedommeld geraakt. Hoewel de omgeving groen is, is de relatie daarmee niet altijd beleefbaar. De publieke ruimte van het dorp bestaat uit een weefsel van lintstructuren die veelal versteend zijn en gericht op doorgaand autoverkeer. Wat als we deze doorgaande lijnen benutten om meer betekenis aan het dorp toe te voegen dan alleen een verbinding tussen A en B? De potentie van deze structuren is namelijk groot: Muizen dankt er haar groene kwaliteit, fijne woonmilieu en goede bereikbaarheid met de omgeving aan. Kunnen we het weefsel van openbare ruimtes van Muizen toekomstbestendig verbeteren en nieuwe ruimtelijke kwaliteit toevoegen? Met de juiste aanpak heeft Muizen goud in handen!

In opdracht van Team Vlaams Bouwmeester en Stad Mechelen werkt VOIDS aan een kwaliteitsprong in de dorpskern van Muizen. Het gaat hierbij om een dorpsvisie, ontwerp voor herinrichting van de publieke ruimte (de ‘ Gouden Voegen’ van het dorp) en supervisie op de lange termijn. In onze visie staan de kwaliteit van het landschap van de Dijle, het fijnmazige netwerk van leefstraten en de potentie van het stationsgebied centraal. Binnen deze kwaliteiten verkennen we samen met het dorp de keuzes voor groene inrichting, sociale ontmoeting en mobiliteit voor korte en lange termijn. Daarnaast werken we samen met kunstenaars om al om binnenkort al een eerste stap richting te toekomst te kunnen zetten.

..... Read more

Locatie

Muizen, Mechelen

Type

Dorpsvisie, ontwerp openbare ruimte en supervisie

Opdrachtgever

Vlaams Bouwmeester en Stad Mechelen

Jaar

2022-2023

Programma 

Openbare ruimte, samen stad maken, landschap

In samenwerking met

OTO landscape architects en Endeavour