VOIDS ontwerpt aan rechtvaardige plekken. Met optimisme omarmen wij de complexiteit van elke opgave om te komen tot ontwikkelingen met impact.

 

 

CONTEXT

CONTEXT

Wat maakt een plek uniek?

De eigenheid van een plek vormt de basis voor onze ideeën en ontwerpen. Wij kunnen goed inschatten wat nodig is om waarde aan een plek toe te voegen om de leefkwaliteit, de ervaring en het gebruik ervan te vergroten. Niet alleen ruimtelijk, maar ook cultureel. Wij maken plek voor sterkere gemeenschappen, gebruiksvriendelijkere straten en buurten, eerlijkere steden en veerkrachtigere landschappen.

 

 

ADAPTIVE

ADAPTIVE

Hoe geef je vorm aan een onzekere toekomst?

Om ervoor te zorgen dat onze steden zich kunnen blijven aanpassen aan urgente culturele opgaves ontwerpen wij masterplannen, strategieën, raamwerken en processen die tegen een stootje kunnen. Deze plannen zijn altijd adaptief om veranderingen op korte of lange termijn te kunnen faciliteren. Op deze manier kan een plek zich blijven doorontwikkelen waardoor waardecreatie vanzelfsprekend plaatsvind.

DISCOVER

DISCOVER

Welke aanpak geeft antwoord op de opgaves van nu?  

De meervoudigheid van uitdagingen die op ons af komen vragen om een radicaal andere aanpak. Hoe kunnen we de balans tussen mens en natuur herstellen? Hoe ontwerpen we sociaal inclusieve plekken? Hoe ziet een klimaatadaptieve stad eruit? Elke opgave vraagt om een eigen specifieke oplossing, actie of proces. VOIDS kenmerkt zich door haar ontwerpmethodiek. Bij elke opgave ontwerpen wij de juiste aanpak. Dit doen wij door opgaven zonder vooroordelen te benaderen en te voeden met eigen onderzoek.

 

 

 

TOGETHER

TOGETHER

Hoe creëren we een open dialoog over onze collectieve toekomst?

Wij werken vanuit de overtuiging dat er een betere manier moet zijn om onze omgeving samen te organiseren. Een plek voor iedereen maak je daarom ook met iedereen. Wij zien de stad als onze opdrachtgever en zetten ons daarom in om een open discussie over onze gezamenlijke toekomst te creëren. Het ontwerp gebruiken wij als middel om bestaande en nieuwe gebruikers een stem in het ruimtelijke debat te geven en hun positie te versterken.

Thijs de Boer

Thijs is founder en stedenbouwkundige

Hij is afgestudeerd als Stedenbouwkundige aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Van 2019 tot 2022 was hij werkzaam bij de Zwarte Hond, daarvoor werkte hij bij Rho Adviseurs voor Leefruimte. Thijs werkt aan complexe strategisch ontwerpvragen die variëren van stadsvisies en scenariostudies tot precieze ruimtelijke interventies en prototypes. De plannen die hieruit voortkomen gaan verder dan enkel haar fysieke representatie en vormen complete ontwerpstrategieën.   

Johan van Ling

Johan is founder en stedenbouwkundige

Opgeleid aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en in 2020 afgestudeerd als Stedenbouwkundige. Van 2017 tot 2022 was hij werkzaam bij De Zwarte Hond, na te hebben gewerkt bij de gemeente Amsterdam en Soeters van Eldonk Architecten. Hij zet ontwerp in als middel om antwoord te geven op sociale, ruimtelijke en economische opgaven. De plannen die hieruit voortkomen zijn adaptief en kunnen inspelen op verschillende gebruiken, intensiteiten, ritmes en doelgroepen.

Michela Sutter

Michela is landschapsarchitect

Ze studeerde Landschapsarchitectuur aan de Universiteit van Toronto in Canada. Tussen 2020 en 2023 deed ze ervaring op in Nederland bij West8 en ZUS. Bij VOIDS is haar ambitie om landschapsontwerp in te zetten om een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk: het ontwerpen van buitenruimte die voortkomt uit het unieke karakter van een plek.

Fruzsina Kovács

Fruzsina is ontwerper stedenbouw