Waterfront

Binnenschelde, Bergen op Zoom

Het Waterfront is een unieke plek waar de stad en delta elkaar raken, met ongekende potentie. Dit gebied is niet voor niets aangewezen als één van de ‘Sleutelgebieden’ uit de Omgevingsvisie van Bergen op Zoom. De gemeente heeft de ambitie om hier een groot deel van de woningbouwopgave van de stad een plek te geven. Door kwantitatieve ambities te koppelen aan het verbeteren van de aantrekkelijkheid van Bergen op Zoom voor bewoners, bedrijven en recreanten wordt het mogelijk om twee vliegen in één klap te slaan.

De basis van het plan voor het Waterfront wordt gevormd door een Ringpark dat de verschillende deelgebieden, de stad en de delta rondom de Binnenschelde op gezonde en duurzame manier met elkaar te verbinden. Het Ringpark vormt de plek waar de stad en nieuwe bewoners samen kunnen komen om elkaar te ontmoeten, te sporten en te recreëren. Langs het Ringpark ontwikkelen de diverse deelgebieden zich elk op een eigen manier door. Zo ontstaat een gemengd Maakkwartier, een levendige Boulevard, een ecologisch Waterrijk en een natuurlijk Bergsbuiten. Op deze manier wordt werk gemaakt van een duurzame vestigingslocatie als nieuw levendig natuurlijk hart van Bergen op Zoom.

In opdracht van de gemeente Bergen op Zoom werkt VOIDS aan een Houtskoolschets wat na bestuurlijk akkoord verder uitgewerkt zal worden in een Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitplan voor het Waterfront.

..... Read more

Locatie

Binnenschelde, Bergen op Zoom

Type

Houtskoolschets

Opdrachtgever

Gemeente Bergen op Zoom

Jaar

2023-2024

In samenwerking met

Rho adviseurs voor leefruimte