REset

De Veluwe

Vercommercialisering van het vakantiepark leidt op termijn tot een recreatie die voor grote groepen mensen ontoereikend en onbetaalbaar wordt. Het vakantiepark komt hierdoor steeds verder af te staan van het landschap, de lokale gemeenschap en de recreant. Een ontwikkeling die zorgen baart. Voldoet het huidige fenomeen van het vakantiepark nog wel? Kunnen we het verdienmodel achter recreatie gebruiken om de leefomgeving te verbeteren? En hoe ziet de toekomst van recreatie eruit?

Om een beeld te krijgen wat recreatie het landschap, de recreant en lokale gemeenschappen kan bieden heeft VOIDS voor het College van Rijksadviseurs (Cra) en Vitale Vakantieparken in 2022 een ontwerpend onderzoek gedaan op de Veluwe. Na een grondige historische analyse van het vakantiepark wordt in dit onderzoek de fundamentele vraag gesteld: is het huidige vercommercialiseerde vakantiepark nog wel flexibel genoeg om in te spelen op de vraag van de recreant, de lokale gemeenschap en het landschap van de Veluwe? Door middel van een representatieve doorsnede van de Veluwe wordt de potentie van een nieuw ecosysteem getoond. Hierin wordt recreatie niet alleen onderdeel van het lokale verdienmodel, maar kunnen recreant, lokale gemeenschap en landschap veel directer in contact met elkaar komen en innig verbonden met elkaar raken.

Uit het onderzoek zijn lessen getrokken die Vitale Vakantieparken, lokale overheden en (recreatie) ondernemers op de Veluwe kunnen gebruiken om samen aan een duurzame toekomst voor het recreatielandschap van de toekomst te werken. Dit onderzoek was onderdeel van het ‘Young Innovators’-traject van het CRa. In dit traject koppelt het CRa jonge, talentvolle architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan opdrachtgevers . Door middel van ontwerpend onderzoek wordt in dit traject naar innovatieve oplossingen voor grote ruimtelijke opgaven gezocht.

..... Read more

Locatie

De Veluwe

Type

Ontwerpend onderzoek

Opdrachtgever

College van Rijksadviseurs en Vitale Vakantieparken

Jaar

2022