Operatie Zakkende Stad

Gouda

Bodemdaling is een natuurlijk fenomeen, in het westen van Nederland daalt de bodem al 1000 jaar. Maar door de opkomst van mechanische bodembemaling, onze omgang met het watersysteem, klimaatverandering en onze bouwcultuur zakt de bodem sneller dan ooit. De gevolgen zijn enorm. Wateroverlast, schade aan wegen, ondergelopen kelders, tuinen en straten, kapotte riolering, paalrot van houtenfunderingen en gebouwen die verzakken. Zo’n 1 miljoen huizen dreigen te verzakken en meer dan de helft van de gemeenten in Nederland heeft te maken met deze problemen. Hoe kan het stedelijk gebied van West-Nederland haar bestaansrecht behouden? Moeten we afzien van grootschalige ontwikkelingen in deze steden door beperkingen vanwege een slappe bodem en grote kans op wateroverlast?

Ruimtelijk onderzoek naar bodemdaling in de bestaande stad wordt -ten opzichte van landelijk gebied- nauwelijks gedaan en het ontbreekt aan handelingsperspectief voor veel steden en gemeentes die te maken hebben met bodemdaling. Met name in kwetsbare vooroorlogse wijken (1850-1950) ligt een enorme opgave. In deze wijken wordt complexiteit rond bodemdaling versterkt door aanvullende urgente opgaves als klimaatadaptatie, energietransitie en sociaal-economische vraagstukken.

In 2023 doen wij samen met OBSCURA onderzoek naar de problematiek van bodemdaling in de bestaande stad. Hiervoor werken we samen met de Gemeente Gouda Platform Slappe Bodem en Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. We onderzoeken hoe ontwerp kan bijdragen aan de problematiek van bodemdaling in de bestaande stad in het algemeen, en in het bijzonder aan de leefbaarheid in kwetsbare vooroorlogse wijken. Kan een ruimtelijke benadering van deze problematiek leiden tot vernieuwende, verbindende en integrale stedenbouwkundige modellen voor de zakkende steden in West-Nederland?

..... Read more

Locatie

Gouda

Type

Ontwerpend Onderzoek

Opdrachtgever

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Jaar

2023

In samenwerking met

OBSCURA, Paul Swagerman en Quinten Swagerman