Operatie Paalrot

Bospolder-Tussendijken, Rotterdam

Bodemdaling en paalrot vormt een stille ramp in veel steden in West-Nederland. De gevolgen voor lokale overheden en pandeigenaren zijn enorm. Leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en economisch kapitaal staan op losse schroeven. Het huidige grondwatersysteem is ontoereikend om antwoord te geven op deze opgave. Doorgaan met bodembemaling is geen optie en alles onder water zetten evenmin.

Dit ontwerpend onderzoek verkend een vernieuwende aanpak voor ons grondwatersysteem op wijkniveau. Bospolder-Tussendijken, een wijk met veel paalrot-problematiek, fungeert hiervoor als testcase. In 8 stappen wordt de grondwaterhuishouding onder de loep genomen, systematisch aangepast door het instellen van een flexibel peilniveau en ruimtelijk verrijkt door transformaties op blok- en buurtniveau. Operatie Paalrot biedt een nieuw perspectief voor de verzakkende steden in Nederland en de rest van de wereld. Een nieuw waterexport-product is geboren!

Dit project won in 2020 de Iktinosprijs als beste en maatschappelijk meest relevante studioproject van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

..... Read more

Locatie

Bospolder-Tussendijken, Rotterdam

Type

Ontwerpend onderzoek

Instituut

Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Mentoren

Jens Jorritsma (Obscura), John de Groot (Felixx) en Lucas Zoutendijk (Studio 1:1)

Jaar

2020