De Flevotoop

Oostelijk-Flevoland

Flevoland was altijd aantrekkelijk voor boer en burger. Het gemaakte land dat ooit de droom voor velen was, staat nu in de uitverkoop. In delen van de regio werpen recent gerealiseerde projecten hun schaduw op de toekomst vooruit. De uitrol van monofunctionele nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen en datacentra op de vruchtbare landbouwgronden, uitputting van de bodem door fabrieksmatige landbouw en prestige projecten voor vakantievluchten hebben grote gevolgen voor het landschap. Het roer moet om zodat gescheiden leefwerelden kunnen transformeren tot een aantrekkelijk landschap voor boer en burger.

De sleutel om de leefwerelden van boer en burger te verbinden en tegelijkertijd antwoord te geven op grote regionale opgaven ligt in vier ruimtelijke verwevingsstrategieën. Een robuust netwerk voor mens & natuur, een gradiënt landschap voor onder- & bovengrond, mengvormen tussen productie & consumptie en een lokale aanpak voor verankering van kernen met de regio. Samen vormen de strategieën een stevige ruimtelijke agenda voor een innovatief ecosysteem: de Flevotoop. De Flevotoop staat symbool voor een toekomstig landschap waarin leefwerelden verbonden zijn en kringlopen gesloten worden. Zo kan het landschap weer voorzien in de behoeften van boer en burger en kunnen de gebruikers de jonge polder zowel doorontwikkelen tot een volwassen landschap. Een landschap ‘waar wij willen leven’ in de regio van de 21ste eeuw!

Het ontwerpend onderzoek de Flevotoop is een van de finalisten van de EO Wijersprijsvraag 2023.

..... Read more

Locatie

Oostelijk Flevoland

Type

Ontwerpend onderzoek | regionale visie

Opdrachtgever

EO Wijers-stichting

Jaar

2023

In samenwerking met

Rho adviseurs voor leefruimte