De Flevotoop

Oostelijk-Flevoland

Flevoland was altijd aantrekkelijk voor boer en burger. Decennia na aanleg van het landschap liggen deze leefwerelden door schaalvergroting ver uit elkaar. De boer voelt zich sociaal en economisch niet verbonden met de stad en de burger voelt zich niet thuis in het grootschalige machinale landschap. Wat als we de van oudsher gescheiden werelden van Flevoland met elkaar verweven? Kan de Flevomachine die als gevolg van bodem en klimaatverandering hapert dan getransformeerd worden?

In het kader van de 12e EO Wijersprijsvraag werkte VOIDS samen met Rho adviseurs aan een vernieuwend perspectief voor Oostelijk Flevoland: De Flevotoop. De Flevotoop is een ‘buiten’ voor de regio. Een verbindend en innovatief landschap dat kringlopen sluit en zowel dienst doet voor de noden en wensen van boer en burger als die van nieuwe buitenlui. Centraal in het voorstel staat de robuuste en flexibele waterring. Langs de ring wonen, werken, verbinden, verrijken, stallen en transformeren boeren, burgers en buitenlui de Flevomachine tot Flevotoop. Een landschap waar wij willen leven als fundament waarop de regio zich klaarstoomt voor de toekomst.

Het onderzoek is één van de finalisten van de EO Wijersprijsvraag en wordt in de eerste helft van 2023 verder uitgewerkt.

..... Read more

Locatie

Oostelijk Flevoland

Type

Ontwerpend onderzoek

Opdrachtgever

EO Wijers-stichting

Jaar

2023

In samenwerking met

Rho adviseurs voor leefruimte