Achteromdenken

Dorsphart Geleen

Het hart van Geleen transformeert van winkelgebied naar een woon-werkmilieu. In het kader van de prijsvraag ‘Woonwijk als noviteit’ van de BNSP en NVTL heeft VOIDS urbanism een visie voor het dorpshart van Geleen ontwikkeld. Wij kregen hiervoor een eervolle vermelding van de jury.

In onze visie wordt de ruimtelijk potentie van de binnengebieden (het achterom) ingezet om een nieuwe dynamiek in het centrum te creëren. Door toekomstige transformaties komt namelijk veel ruimte vrij in de binnengebieden die op dit moment gebruikt worden voor opslag en distributie. Op deze manier gaat de functie van het centrum met haar dynamiek en functie als hart van de gemeenschap niet verloren. Het hart wordt juist adaptiever, rijker, lokaler, gemengder en verrassender.

Het hart van Geleen wordt gevormd door de verbindingswegen tussen drie kernen. De bouwblokken die langs deze wegen zijn ontstaan hebben door hun diepe kavels een grote mate van flexibiliteit in gebruik. De meeste ruimte die vrijkomt tijdens de komende transformatie bevindt zich dan ook in de binnengebieden van de bouwblokken; in totaal is de overmaat circa vijf keer het marktplein in oppervlak. De opslag, bevoorrading, parkeerplaatsen en diepte die dienst deden aan het winkelprogramma maken plaats voor (lokale) initiatieven die het centrum verrijken. De binnengebieden vormen de ideale context om flexibeler om te gaan met beeldkwaliteit, waardoor er meer mogelijk wordt dan voorheen. Juist het contrast tussen de formele voor- en de informele achterkant van de bouwblokken levert een dynamischer hart op.

Met lokale investeringen ontstaat ruimte voor een rijk pallet aan initiatieven in de binnengebieden. Initiatieven die antwoord geven op lokale en globale thema’s zoals vergrijzing, de carnavalstraditie, de lokale maakindustrie en de klimaatopgave. Deze ontwikkelingen vormen de aanjager voor zowel de dynamiek die een centrumgebied kenmerkt, als financieel voor de transformatie van de plinten naar wonen-werken of plaatselijk commerciële functies. Deze aanpak knipt tevens de opgave van het centrum op in behapbare deelprojecten per bouwblok, wat procesmatig en in fasering de transformatie van het centrum beheersbaar houdt.

..... Read more

Locatie

Dorpshart, Geleen

Type

Ontwerpend onderzoek

Uitschrijver

NVTL en BNSP

Jaar

2020